Notes d’urgència respecte del real decret llei 11/2020 de 1 d’abril

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DE LA DURACIÓ DELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE HABITUAL

Tots els arrendaments posteriors a 1 de gener del 1995 que vencin (tant la duració Inicial com les pròrrogues) entre el 2 d’abril i 2 mesos després del final de l’estat d’alarma, podran ser objecte d’una pròrroga extraordinària de màxim 6 mesos (a comptar des de la finalització inicialment prevista).

Aquesta pròrroga es farà només si ho demana l’arrendatari i pot ser modificada per acord entre les parts.

Durant el termini de pròrroga, excepte acord, s’han de mantenir les condicions del contracte.

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.