Avantatges de tenir un administrador de finques a la teva comunitat

Avantatges administrador a comunitat de veins Pous Grup

L’Administrador de Finques Col·legiat és un professional lliberal que de manera habitual, continuada i retribuïda presta serveis d’administració i assessorament als propietaris de béns immobles i en les comunitats de propietaris, les administra, gestiona, assessora i fa funcions de Secretari.

Aquesta feina té un gran valor socioeconòmic que afecta, de forma directa, pràctica i quotidiana, a la vida dels ciutadans.

Les funcions principals del Secretari-Administrador estan expressades detalladament als Articles 553-17 i 553-18 del Codi Civil de Catalunya.

Entre les funcions que es detallen en aquestes normes hi ha les de redactar les actes de les reunions de la comunitat, custodiar tota la documentació legal i comptable, adoptar les mesures necessàries pel funcionament correcte dels serveis, preparar els comptes anuals i el pressupost, executar els acords de la Junta, fer els pagaments i els cobraments, etc.

A la pràctica aquestes funcions van més enllà dels mínims previstos per la llei i converteixen l’Administrador (si així ho desitgen els propietaris) en gerent, tresorer, secretari i fins i tot mediador de la comunitat.

Avantatges de contractar un administrador de finques per la comunitat de veïns

Hi ha moltes raons per contractar un administrador de finques. Aquests són alguns dels principals avantatges:

 • Tenir un administrador de finques és una manera d’assegurar-se que la propietat i tots els seus serveis i instal·lacions, està ben mantinguda, i que vostè com a propietari no s’ha de preocupar.
 • L’administrador es farà càrrec dels aspectes administratius, legals i comptables de la propietat.

Entre aquests aspectes podem enumerar els relatius a: assegurances, protecció de dades, gestió bancària, prevenció de riscos, documentació de contractació de professionals etc.

 • S’encarregarà de tot allò necessari per al manteniment preventiu i correctiu de la propietat, coordinant els professionals i industrials necessaris.
 • És un assessor a temps complet per la teva comunitat de veïns.
 • S’encarrega d’organitzar i mediar a les reunions de la junta de veïns.

És obligatori tenir un administrador de finques?

No és obligatori contractar un administrador de finques professional. De fet la normativa només obliga a disposar d’un President i un Secretari, però SÍ ÉS MOLT CONVENIENT.

La bona convivència comunitària

És important que en una comunitat de veïns hi hagi bona convivència, és a dir i parlant ben claret, que les coses funcionin correctament entre els diferents propietaris, que de vegades tenen interessos diferents uns dels altres.

 • L’administrador és una figura independent, amb coneixements professionals i que disposa d’un recolzament important (advocats, tècnics, oficials, proveïdors.
 • L’administrador coordina tots aquests professionals per tal que les comunitats “rutllin” a la perfecció. Cal que els números estiguin també ben clars i que hi hagi diners per a totes les coses que calguin dins de la comunitat, que cada veí aporti la seva part i es comprometi a que els pagaments siguin consensuats i regulats.
 • Els administradors sabem que un bon estat de conservació i manteniment de la comunitat del teu immoble incrementa el seu valor. Per això la feina de l’administrador comprèn des de la comptabilitat diària, el control de la morositat, els pressupostos anuals, la gestió dels ITE, comprovacions i assessorament en temes d’eficiència energètica i autoconsum i adequació de pàrquings per a cotxes elèctrics.
 • El paper d’un administrador és assessorar i supervisar els serveis comunitaris que fan que la bona convivència entre veïns sigui possible.
 • L’administrador vetlla perquè les empreses asseguradores contractades ofereixin el millor preu i les màximes prestacions. És molt important tenir-hi comunicació i que aquestes siguin capaces de donar una resposta àgil i ràpida a qualsevol incidència que pugui sorgir.
 • També les empreses dedicades a l’administració de comunitats son coneixedores de les lleis i estan al dia en ajudes públiques per finques (estatals, autonòmiques o municipals) per tal de saber si disposes d’ajudes per a instal·lar un ascensor, per rehabilitar la façana o reparar l’escala, etc.

Què et podem oferir des de Pous Grup

Un equip de treball

 • Oficials habilitats, són les persones que administren directament la comunitat, persones formades al Col·legi d’Administradors, titulades i preparades per a dur a terme aquesta tasca tan important.
 • Departament serveis centrals, el formen diverses persones que són les responsables de de controlar i revisar tota la comptabilitat de la comunitat, i vetllar perquè els pagaments i els cobraments siguin els pactats prèviament a les reunions.
 • Serveis Jurídics, a Pous, disposem de servei d’assessoria jurídica pròpia: Així d’una manera àgil poder fer front a possibles morositats, ocupacions, accidents, reclamacions per defectes o incompliments de tercers, etc.
 • Departament d’avaries i reparacions, des de fa anys tenim aquest departament creat únicament i exclusivament per atendre’t i resoldre àgilment les necessitats del dia de les comunitats de propietaris: l’ascensor que s’atura, la porta que no tanca, humitats, etc.
 • Sala de juntes, habilitada per a què els propietaris puguin estar asseguts còmodament i seguir en una pantalla els diferents punts de la reunió. En pocs minuts es poden calcular quotes i examinar pressupostos, sense haver d’estar pendent del llum de l’escala que contínuament s’atura o de les persones que passen i no es queden a la reunió, etc. Busquem la comoditat per vosaltres propietaris.
  A Pous oferim als nostres clients una eina privilegiada: l’administració online, on tots els propietaris administrats poden consultar les convocatòries, les actes de les reunions, els pressupostos anuals o les possibles incidències obertes a la seva comunitat.

Pous Grup és una empresa familiar situada a Mataró, el Maresme. Actualment, la gestiona la tercera generació i cal destacar que al llarg dels anys ha estat sempre una empresa referent en el sector immobiliari, gràcies a l’experiència adquirida i gràcies també al fet de ser pionera en les eines de treball i recursos per a prestar serveis als nostres clients.

Equip Pous Grup

Info@pous-advocats.cat

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.