La signatura digital, un mètode que no permet fraus i agilitza les gestions immobiliàries

La signatura digital és una eina tecnològica que ha sorgit per quedar-se. Són un conjunt de dades electròniques que associades a un document serveixen per a identificar a les persones de manera inequívoca i per tant assegurar la identitat de la persona que signa el document.

A Pous des de fa ja alguns anys fem servir la signatura electrònica per a signar contractes de lloguer, pròrrogues, contractes d’arres, concerts de fiances, inventaris d’immobles, etc. És una eina que estalvia temps als propietaris, als compradors, als arrendadors i als arrendataris, ja que evita desplaçaments innecessaris i qualsevol dubte que sorgeixi es pot aclarir via telefònica o per e-mail. Un document que s’hagi de signar per a una o més persones es pot enviar paral·lelament o seqüencialment de manera que arribi a tots els interessats i un cop el document estigui signat, automàticament el programa envia una còpia a totes les parts implicades.

Existeixen tres tipus de signatures electròniques; la signatura simple, la signatura avançada i la signatura qualificada. La més emprada per als documents que s’acostumen a utilitzar en la nostra immobiliària és la signatura avançada, ja que és molt fàcil d’utilitzar, autentifica els diversos usuaris i compleix els requisits que la UE requereix en les signatures d’aquest tipus.

Per a poder ser usuari de la signatura electrònica sols cal que disposi d’un mòbil. És tan senzill que des de qualsevol part del món es poden signar documents. A Pous tenim clients a diferents països: Alemanya, Regne Unit, Canadà, Estats Units, Itàlia i França.  i amb aquesta eina se’ls facilita la signatura de documents relatius a les operacions immobiliàries respecte de les seves propietats.

A part dels avantatges pels clients, la  signatura digital comporta també altres  beneficis. En concret a Pous estalviem un 30% de paper anualment gràcies a aquests instruments. Aquesta dada és beneficiosa no tan sols per l’estalvi econòmic que representa per a la nostra empresa sinó també per quant suposa una menor utilització de recursos naturals. Per exemple, entre el 2021 i el 2023 la utilització de paper s’ha reduït a la nostra empresa en un 33%, percentatge que esperem anar incrementant en els propers anys.

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.