Entra en vigor el límit dels preus de lloguers a Catalunya

Entra en vigor nova llei limit preus lloguers a Catalunya Pous rup

A partir del 16 de març els contractes d’arrendament d’habitatge que es celebrin a Catalunya tindran majoritàriament els preus del lloguer limitats, arrel de la publicació de dues resolucions del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicades al BOE el 15 de març, en aplicació de la Llei 12/2023.

Adjuntem un resum de com s’aplica aquesta limitació del preu dels lloguers.

Com a temes previs cal tenir present que aquesta contenció només s’aplica als immobles d’us residencial. No s’aplica als arrendaments de locals, pàrquings, oficines, arrendaments de temporada o segona residència, habitacions, etc.

També cal tenir present que gran tenidor (a Catalunya)  és aquell titular que tingui 5 o més immobles d’us residencial en la zona de mercat residencial tensionat (Catalunya).

a. Zona no tensionada: La renda és lliure.

Al Maresme, la majoria dels municipis són zones de mercat residencial tensionat i per tant la renda NO serà lliure.  

b. Zona Tensionada si l’arrendador NO és gran tenidor.

El nou preu del lloguer no pot superar el de l’antic arrendament vigent els darrers 5 anys més l’IPC que s’havia aplicat o es podia aplicar en aquest antic contracte.

És possible un augment addicional d’un 10% en els següents casos:

  1. Obres de rehabilitació fetes els 2 anys anteriors.
  2. Obres que comportin un estalvi d’energia d’un 30%  mínim fetes els 2 anys anteriors.
  3. Obres de millora accessibilitat fetes els 2 anys anteriors.
  4. Contracte de 10 anys o més de duració.

c. Zona Tensionada. Arrendador SÍ gran tenidor.

El nou lloguer serà el més baix dels dos següents:

  • El de l’antic contracte vigent els darrers cinc anys més IPC
  • El resultat d’aplicar l’Índex de Referència publicat pel Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana.

d. Zona Tensionada (quan l’habitatge que no ha estat llogat els darrers 5 anys).

  • En aquests supòsits la renda dels nous contractes de lloguer (siguin de petits o de grans tenidors) no podrà superar l’Índex de Referència del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana.

Aquest és un resum molt esquemàtic i orientatiu, que per tant no pot tenir en compte tots els supòsits amb els quals ens podem trobar.

Des de Pous Grup li oferim un equip especialitzat en lloguers a la seva disposició per a qualsevol aclariment o dubte.

Antoni Pous Saltor

Advocat

Info@pous-advocats.cat

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.