Un bon departament comercial és clau per a trobar solucions immobiliàries

Pous Grup compta amb comercials especialitzats en cada àmbit i una conversió elevada, perquè primer estudia què necessita cada client.

La tasca comercial és possiblement la més important en qualsevol acció en el món immobiliari. Un pas que permet aconseguir o no l’èxit en una transacció, en un contracte, en un acord. I això ho sap bé Pous Grup, que compta amb un departament comercial destinat a diversos àmbits del sector amb professionals especialitzats. En compra-venda d’habitatges, en lloguer i compra de locals i en lloguer en l’àmbit residencial. Cada persona té el seu rol i els seus coneixements es bolquen en el seu espai. Amb un objectiu: especialitzar-se. La millor garantia pel client és l’alta taxa de conversió, perquè el procés sempre té com a primer objectiu entendre perfectament les necessitats de cadascú.

El rol del (bon) comercial

Quan algú entra per la porta de Pous, per buscar un immoble, un lloguer o, en definitiva, una solució, comença una fase d’investigació, per saber quines són les veritables necessitats del client. A Pous tenen clar que no són uns “ensenya-pisos”, sinó que busquen allò que pot encaixar amb el que es necessita. No es vol fer perdre el temps ni al propietari, ni al client ni als seus propis comercials. Per això el rati de conversió és elevat, perquè quan es mostra un habitatge, és perquè encaixa. I l’experiència diu que sí, que encaixa. Saber crear un perfil personalitzat per a cada necessitat és el que els permet encertar.

A més, l’equip comercial treballa amb un software molt potent que permet valorar perfectament els habitatges i conèixer els preus, la mitjana i on es troba el punt entre el que uns demanen i altres estan disposats a comprar. Si a tot això se li suma una formació constant –cada setmana l’equip comercial liderat per Jesús Martínez destina hores per formar-se en el seu camp-, el resultat final és el d’un equip professional i connectat amb els canvis que hi ha al sector.

Un servei d’API, un servei de garanties

Un dels punts destacats, per molt bàsic que sembli, és el fet d’oferir un servei d’API, i per tant reglat i professional que et garanteix que les operacions són transparents i clares, on a més per les seves característiques poden oferir accés a tota la informació necessària perquè si pot haver-hi un estalvi en impostos i taxes, hi sigui, quelcom que no sempre es pot conèixer si les transaccions es fan a través de particulars. Ser API és una garantia.

Bon moment del mercat?

Un dels dubtes que genera el moment actual de pandèmia és si el mercat es troba en una situació adequada per entrar-hi. La realitat, expliquen des de Pous, és que no es preveuen grans pujades en els preus de compra i que aquests es troben força estables, pel que és bon moment tant per vendre com per comprar. No hi haurà grans caigudes ni impulsos alcistes, segons la majoria d’experts i analistes.

A això cal afegir que en el preu dels locals comercials sí s’ha notat una baixada de preu rellevant, i que actualment es poden trobar alguns espais en llocs ben situats a preus atractius: Pous no està trigant gaire a llogar aquests espais, i cal tenir-ho en compte perquè la situació actual permet pensar en anar a zones més cèntriques i concorregudes que abans. Per últim, cal destacar dels lloguers que la llei de contenció de rendes va arribar en un moment on ja s’estava mantenint cert equilibri al territori en oferta i demanda, i els preus tampoc mostraran grans variacions. El resum és clar: si estàs pensant en fer un moviment de compra-venda o lloguer, el mercat es troba estable en termes generals.