PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DE LA DURACIÓ DELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE HABITUAL Tots els arrendaments posteriors a 1 de gener del 1995 que vencin (tant la duració Inicial com les pròrrogues) entre el 2 d’abril i 2 mesos després del final de l’estat d’alarma, podran ser...