Nova assegurança, més complerta, pels propietaris que lloguin habitatges

Pous Grup,  en conveni amb la Companyia ARAG, ofereix des de fa temps als propietaris d’habitatges  que administra  un assegurança que cobreix entre d’altres riscos, l’impagament dels rebuts de lloguer, amb un preu molt assequible.

Fins ara, l’assegurança més habitual cobria l’impagament dels rebuts de lloguer fins a 6 mesos.

A partir d’ara, podem oferir una assegurança de fins a 12 mesos de lloguer impagats a un preu molt ajustat.  

Aquesta assegurança cobrirà el següent (només indiquem les cobertures més importants i habituals):

  • En cas d’impagament de lloguer, fins a 12 rebuts impagats. 
  • Danys causats per l’arrendatari al deixar l’habitatge
  • Serraller en cas de llançament judicial (fins a 120,-€)
  • Reclamació de danys d’origen no contractual (danys que causi en l’habitatge assegurat l’immoble veí, per ex)
  • Defensa jurídica en el corresponent procediment: advocat, procurador, perit, etc… Aquests professionals seran els habituals i de confiança de POUSGRUP si el client ho desitja, però aniran càrrec de l’assegurança.

Apart, ja saben que des del departament d’assegurances de POUSGRUP disposem de tot tipus d’assegurances per a propietaris, llogaters, comunitats de propietaris, empresaris, particulars, etc….

Més informació: assegurances@pousgrup.cat

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.