Modificacions legals per afavorir la instal·lació de plaques solars en les comunitats de propietaris

A finals del 2021 es aprovar el Decret Llei 28/201 que modifica diversos articles del Codi Civil de Catalunya amb l’objectiu de facilitar en les comunitats de propietaris les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica i hídrica i energies renovables (per exemple, plaques solars).

Les novetats que introdueix aquest Decret Llei són bàsicament la previsió de que es podran adoptar  per MAJORIA SIMPLE  dels propietaris presents (que representin la majoria de quotes presents)  les noves instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica, hídrica i energies renovables, encara que la nova instal·lació comporti la modificació dels estatuts o afectin l’estructura o configuració exterior de l’edifici. Aquestes noves instal·lacions tant podran ser d’us particular d’algun habitatge com a per a us en benefici de tota la comunitat.

Molts d’aquests acords necessitaven, fins aquesta reforma, una majoria qualificada (4/5 parts de vots i quotes). A partir d’ara serà suficient la majoria simple de propietaris i quotes presents en una reunió. Més informació: comunitats@pousgrup.cat